İST. ANADOLU KUZEY KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ

• Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyoloji Merkezi
Haydarpasa numune training and research hospital radiology center

• Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyoloji Merkezi
Medeniyet university göztepe training and research radiology center

• Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi MR_BT Görüntüleme Merkezi
Ümraniye trainig and researchhospital imaging center

• Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyoloji Merkezi
Fatih sultan mehmet training and research hospital radiology center

TOP